top of page

Controle ziekteverzuim

In de rechtspraak en rechtsleer in België wordt werken tijdens de ziekteperiode in bepaalde gevallen aanvaard als een reden voor dringend ontslag. In de praktijk is het leveren van het bewijs voor deze dringende reden echter niet steeds evident.

Alle rechtsmiddelen zijn toegelaten om het bewijs van een dringende reden aan te tonen en privédetectives worden steeds vaker ingezet op de werkvloer.

 

Tijdens de eerste maand staat de werkgever in voor het gewaarborgd loon van de werknemer. U kunt de betaling van dit gewaarborgd loon stopzetten en de werknemer zelfs ontslaan om dringende reden indien u frauduleus ziekteverzuim kunt laten vaststellen. Wat verstaan wij onder frauduleus of zwart ziekteverzuim? Uw werknemer verricht zwartwerk, houdt er een bijbaantje op na of gebruikt de ‘ziektetijd’ om zijn huis te verbouwen, enz.

 

Het is echter belangrijk voldoende bewijs te verzamelen. Wij maken een rapport op met daarin een beschrijving van alle verrichte activiteiten en met vermelding van alle data, plaatsen en uren waarop die activiteiten zijn verricht. Ons rapport bevat ondersteunend beeldmateriaal met tijd- en datumstempel.

Ontslagvergoeding

U kunt een ontslagvergoeding uitsparen bij het beëindigen van de samenwerking met uw werknemer, hetzij vanwege dringende en zwaarwichtige reden of in onderling akkoord. U mag namelijk een privédetective inschakelen om bijvoorbeeld het bestaan na te gaan van een dringende reden zoals valsheid in geschrifte. Hiervoor kunt u bovendien ook een strafklacht neerleggen indien u dat wenselijk acht.

HEBT U NOOD AAN EEN PROFESSIONELE AANPAK VAN UW PROBLEEM?

Engels & Partners - Logo (2) met transpa
bottom of page