top of page

Opsporen van bedrijfsspionage

Bedrijfsspionage is een reële dreiging voor elk bedrijf met een zeker economisch gewicht. Er zijn talrijke manieren waarop gevoelige interne informatie over uw bedrijf bekend kan raken. 

Mogelijks is een van uw eigen personeelsleden het lek zonder dit goed en wel te beseffen. Het gebeurt vaker dat werknemers losloppig zijn als zij uitgehoord worden over hun werk, zij het in hun vrije tijd (bv. op café), of omdat zij zich gevleid voelen door de interesse van een headhunter. Maar ook ex-werknemers kunnen bewust uw bedrijfsgeheimen doorspelen aan de concurrentie. Het kan natuurlijk zijn dat de concurrentie nog een stapje verder gaat, en iemand inschakelt om als interim kracht aan het werk te gaan in uw bedrijf. Maakt pre-employment screening al een deel uit van uw sollicitatieprocedure?

Ook op de werkvloer zelf kan bedrijfsspionage plaatsvinden, al dan niet met behulp van technische hulpmiddelen zoals afluisterapparatuur, verborgen camera's, key loggers, etc. Dit soort technische hulpmiddelen zijn bovendien vrij verkrijgbaar via het internet. Maar vergis u niet: het gebruiken van apparatuur om andermans gesprekken af te luisteren en zelfs op te nemen is wel degelijk strafbaar, ook al is deze apparatuur vrij verkrijgbaar!

Als vergund privédetective hebben wij de mogelijkheid om informatie in te winnen omtrent personen en om bedrijfsspionage op te sporen. Dit laatste staat zelfs expliciet vermeld in de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective. U kunt onze diensten preventief inschakelen maar ook wanneer u reeds vermoedens hebt. Een privé-detective kent de beschikbare technologie op de markt en kan gericht op zoek gaan naar verdachte apparatuur. 

HEBT U NOOD AAN EEN PROFESSIONELE AANPAK VAN UW PROBLEEM?

Engels & Partners - Logo (2) met transpa
bottom of page