top of page

Uitvoeren van voorhuwelijksonderzoek

Heeft uw zoon of dochter een nieuwe vriend of vriendin, zijn er zelfs al huwelijksplannen in zicht? Mogelijks hebt u twijfels bij de partnerkeuze van uw zoon of dochter. Vermoedt u dat deze persoon niet is wie hij of zij laat uitschijnen, of hebt u gehoord dat deze persoon er discutabele praktijken op nahoudt of er mogelijks zelfs op uit is om misbruik te maken van uw zoon of dochter? Dan kunt u ons inschakelen voor het uitvoeren van een achtergrondonderzoek van deze persoon.

Als vergund privédetective beschikken wij conform de wet tot regeling van het beroep van privé-detective over de mogelijkheid tot het inwinnen van informatie over personen omtrent burgerlijke stand, gedrag, moraliteit en vermogenstoestand van personen. Wij voeren een grondig achtergrondonderzoek voor u uit om te zien of deze persoon wel is wie hij of zij beweert te zijn. Dit voor wat betreft de verblijfplaats, relatiestatus, beroep, zakelijk verleden met inbegrip van faillissementen, levensstandaard, sociale media, enzoverder.

HEBT U NOOD AAN EEN PROFESSIONELE AANPAK VAN UW PROBLEEM?

Engels & Partners - Logo (2) met transpa
bottom of page