top of page

WIJ ZOEKEN ANTWOORDEN OP UW VRAGEN

PARTICULIEREN

 

Hebt u het gevoel dat er meer aan de hand is achter uw rug en wil u gewoon uitsluitsel? Hebt u een conflict met iemand? Wilt u een einde maken aan de situatie waar u zich op heden in bevindt? Is uw probleem geen prioriteit voor politie of parket of wordt u zelfs niet geloofd? Wij geven gericht advies op basis van de aard van uw probleem en kunnen voor u een strategie op maat van uw budget bepalen.

Wij zijn gemachtigd om bepaalde opsporingsactiviteiten te verrichten voor een opdrachtgever en verwerken een gedetailleerd overzicht van de vaststellingen die werden gedaan in een rapport. Dit rapport bevat een beschrijving van alle verrichte activiteiten, met inbegrip van de data, plaatsen en uren waarop die activiteiten verricht zijn. Ons eindverslag, alsook de bijhorende overtuigingsstukken zoals foto’s en beeldmateriaal, kunnen voorgelegd worden aan uw advocaat en desgevallend in rechte gebruikt worden.

De inlichtingen die de detective heeft ingewonnen, worden aan niemand anders dan de opdrachtgever bekend gemaakt. Wij staan garant voor absolute discretie.

Team

GET IN TOUCH

We'd love to hear from you

HEBT U NOOD AAN EEN PROFESSIONELE AANPAK VAN UW PROBLEEM?

Engels & Partners - Logo (2) met transpa
bottom of page